STATYSTYKA

Workplace on wooden table with graph papers

Zwykło się mówić, że statystyka to największy kłamca. Jednak dla nas statystyka to najlepsze narzędzie, do ukazania ilości obowiązków jakie przypadają na załogantów oraz kosztów z nimi związanymi.

Poniższe tabele przedstawiają ilość procedur, liczbę głównych urządzeń w maszynowni, prace jakie należy przy nich wykonać
oraz ilość dokumentów, które musza być uzupełnione podczas inspekcji.

Wykres przedstawia ilość alarmów występujących na statkach,
w znacznej części są to alarmy maszynowe, dlatego niezwykle ważnym aspektem bezpieczeństwa jest dobrze wyszkolona i szybko działająca załoga maszynowa.

Diagram przedstawiający dane zebrane podczas naszej pracy na statkach ukazująca wiedzę jaką muszą posiadać

Przewidywalna przyswajalność kursów wynosi aż 80%. Dzieje się tak ponieważ przekazujemy tylko niezbędną i praktyczną wiedzę.

Po przedstawieniu Państwu statystyk związanych z ilością wiedzy, jaką muszą posiadać członkowie załóg oraz możliwościami przyśpieszenia ich nauki. Czas do przejścia i ukazania jakim niewielkim kosztem można uzyskać tak bardzo dobre wyniki szkoleniowe.