o nAS

kim jesteśmy?

4D Marine Learning

Jako studenci Akademii Morskiej w Szczecinie, która kształci przyszłą kadrę morską, odbywamy kilku miesięczną praktykę morską, niezbędną do uzyskania dyplomu mechanika.
Po sformułowaniu problemów, które napotkaliśmy
na statkach, postanowiliśmy wspólnie z przyjacielem,
że do rozwiązania tych zagadnień potrzebne jest kompleksowe działanie i tak oto powstał program 4D Marine Learning.
Dla pierwszego problemu, którym jest niezrozumiałość
oraz mnogość procedur proponujemy budowę prostej aplikacji
na komputery stacjonarne, jak i na tablety. Aplikacje będą budowane pod konkretne modele jednostek, co pozwala wiernie odwzorować rzeczywistość oraz ułatwić naukę.

nasze inicjatywy

Szkolenia morskie

Jednym z najważniejszych problemów jest brak wystarczającej wiedzy, jeśli chodzi o np. procedury uruchamiania urządzeń znajdujących się na statku, których jest ponad sto.

Starsi stażem marynarze wiedzą, że mamy braki w tej dziedzinie, dlatego pomagają nam w zrozumieniu i zapamiętaniu tych procedur. Jednak często z braku czasu spowodowanego ich własnymi zadaniami oraz dokumentacją, nie są w stanie poświęcić nam więcej czasu, co w późniejszym czasie skutkuje obawami, że w trakcie uruchamiania spowodujemy uszkodzenie.

4D Marine Learning zapewnia prosta budowę aplikacji na komputery stacjonarne, jak i na tablety. Aplikacje będą budowane pod konkretne modele jednostek, co pozwala wiernie odwzorować rzeczywistość oraz ułatwić naukę. W trakcie naszego pobytu na statku sporządzimy dokumentację, która następnie posłuży do zbudowania sferycznego modelu przejść między procedurami.

sailing-ship-on-sea-during-daytime-40642
Nasz priorytet

Rozwój człowieka jest najważniejszy

Zaletą takiego programu będzie możliwość samodzielnego zaznajomienia się z procedurami bez absorbowania drugiej osoby, która musiałaby pokazać nam krok po kroku jak wykonać daną procedurę. W programie tym lektor przeprowadzi nas dowolną ilość razy przez wybraną procedurę. Będzie on również dostępny na tablecie, z którym będziemy mogli przejść po statku kierowani krok po kroku jak wykonać daną procedurę.

sTATYSTYKA

Rzetelne dane to podstawa sukcesu

Nie przejście jednej inspekcji może wiązać się z dużymi kosztami około 5000$. Nadmienić należy, że w ciągu roku statek przechodzi około sześciu takich kontroli. Usuwanie czynników powodujących negatywny wynik audytu podczas postoju statku skutkuje jeszcze większymi obciążeniami finansowymi firmy niejednokrotnie przewyższającymi koszt samej kontroli. Ważnym aspektem przy nieprzejściu kontroli jest utrata dobrego wizerunku kompani, który jest budowany w branży latami, co niejednokrotnie jest niemożliwe do wyceny.

PREZENTACJA VIDEO

Jak to działa?